Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(81)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(5)

A (bv) is opgericht op initiatief van een Chinese investeerder. Op 29 december 2015 is A failliet verklaard. Als gevolg hiervan zijn belastingschulden onbetaald gebleven. X (belanghebbende) is als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffing over september en november 2015 van A voor een totaal bedrag van € 62.274.


X heeft beroep ingesteld.


Voor de maand september 2015 kan X een verwijt worden gemaakt dat de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld. De Inspecteur heeft X op goede gronden aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven loonheffingen over september 2015. Voor de maand november 2015 is de betalingsonmacht wel tijdig gemeld. Volgens Rechtbank Gelderland heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.


X is als bestuurder financiële verplichtingen van ten minste € 60.000 per maand aangegaan, terwijl A voor de financiering van die verplichtingen volledig afhankelijk was van maandelijkse betalingen van een Chinese financier, terwijl geen enkele zekerheid bestond dat deze de toegezegde financiering ook daadwerkelijk zou nakomen en continueren. A beschikte niet over eigen middelen en had geen toegang tot bankkredieten. Een redelijk denkend bestuurder zou, gelet op de aangegane financiële verplichtingen, niet voor een dergelijke financieringsstructuur en de daarmee gepaard gaande risico’s hebben gekozen.


Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
8 september 2021
Rolnummer
19/4773
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:4798
NLF-nummer
NLF 2021/2153
Aflevering
11 november 2021
bwbr0004770&artikel=36

X