Direct naar content gaan

Samenvatting

Een werknemer die besluit een dienstbetrekking in een andere lidstaat dan het Koninkrijk der Nederlanden te aanvaarden en de waarde van zijn pensioenaanspraken daarnaar overdraagt, wordt in de praktijk fiscaal ongunstiger behandeld dan een werknemer die in Nederland blijft wonen en aldaar die waarde overdraagt. Dit verschil in behandeling kan werknemers dan ook beletten of ontmoedigen om hun lidstaat van herkomst te verlaten om een dienstbetrekking in een andere lidstaat te aanvaarden en de waarde van hun pensioenaanspraken daarnaar over te dragen.

De betrokken nationale regeling, die voorwaarden stelt voor de toegang van werknemers tot de arbeidsmarkt in andere lidstaten dan het Koninkrijk der Nederlanden, is een door artikel 45 VWEU verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers, aldus het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2008 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C‑459/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:878
bwbr0002471&artikel=19a,bwbr0002471&artikel=19b,bwbr0002489&artikel=10d,bwbr0004766&artikel=40c,bwbv0001506&artikel=45

Naar de bovenkant van de pagina