Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(15)
  • Jurisprudentie(180)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(50)
  • Recent(57)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

In het Kamerdebat van 2 februari 2022 over de uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3 heeft de staatssecretaris een aantal toezeggingen gedaan, waarvan enkele met als uiterste datum 1 maart 2022. In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op twee toezeggingen. Het gaat om een toezegging over een eerder voorstel voor een tegenbewijsregeling en een toezegging over de belasting op kapitaalinkomen in enkele andere landen. Ook gaat de staatssecretaris kort in op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vermogensverdeling, waar in de dialoog met de Kamer veelvuldig naar is verwezen.

In het vierde onderdeel van deze brief geeft de staatssecretaris invulling aan het verzoek van de Kamer om in te gaan op de te nemen besluiten voor het rechtsherstel.

De Kamer ontvangt uiterlijk 1 april 2022 een richtingennotitie over de hersteloperatie. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de richtingen zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen. Daarbij worden de verschillende opties en keuzes scherp op een rij gezet om de Kamer mee te nemen in de dilemma’s en de (on)mogelijkheden en gedegen besluitvorming te laten plaatsvinden. In april 2022 verwacht de staatssecretaris met de Kamer in gesprek te gaan over deze notitie en de te maken keuzes. Vervolgens neemt het kabinet de uitkomsten van dit debat mee in de besluitvorming.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 maart 2022
Rolnummer
2022-0000051813
Auteur(s)
Theo Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / FBN
NLF-nummer
NLF 2022/0575
Aflevering
24 maart 2022
Judoreg
NFB4902
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

X