Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

RWE Power Aktiengesellschaft (RWE) exploiteerde onder meer drie ruimtelijk gescheiden dagbouwmijnen, waarin RWE bruinkool won die hoofdzakelijk diende voor de opwekking van elektriciteit in haar elektriciteitscentrales. De Duitse belastingdienst heeft een externe controle uitgevoerd van onder meer de elektriciteitsbelasting van RWE over de jaren 2003 en 2004.


RWE is van mening dat de onttrekkingen van elektriciteit met het oog op de omzetting van bruinkool in elektriciteit (ongeveer 90% van de gebruikte elektriciteit) als dienstbaar aan de productie van elektriciteit van belasting waren vrijgesteld. De belastingdienst is echter van mening dat de verwerking van de bruinkool de productie van een brandstof is, zodat wel belasting betaald dient te worden.


Het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2003 en 2004
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 oktober 2021
Rolnummer
C-571/21
NLF-nummer
NLF 2021/2076
Aflevering
4 november 2021

X