Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) is een vrijwillige persoonlijke pensioenregeling die een aanvulling vormt op bestaande publieke pensioenstelsels en bedrijfspensioenstelsels en nationale particuliere pensioenregelingen.

De PEPP-verordening is bedoeld om spaarders meer keuze te geven en hun meer concurrerende persoonlijke pensioenproducten te bieden bij het sparen voor hun pensioen, terwijl ze tegelijkertijd een sterke consumentenbescherming genieten. Vanaf 22 maart 2022 kan een groot aantal financiƫle instellingen een PEPP aanbieden. Het onderhavige Besluit uitvoering EU-verordeningen financiƫle markten (Stb. 2022, 129) is hierop aangepast.

Dit besluit is op 31 maart 2022 in werking getreden.

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
31 maart 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 maart 2022
Rolnummer
Stb. 2022, 129
Auteur(s)
Carl Luijken
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0679
Aflevering
7 april 2022
Judoreg
NFB4934

X