Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(17)
  • Jurisprudentie(315)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur(27)
  • Recent(17)
  • Softlaw(10)

X (belanghebbende) heeft een woning laten bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak.


In geschil is of X recht heeft op vooraftrek van een deel van de omzetbelasting op de bouwkosten van de woning.


Volgens Hof Den Bosch ontbreekt een rechtstreeks en onmiddellijk verband. Het Hof acht aannemelijk dat X de kosten voor de woning hoe dan ook zou hebben gemaakt, ook wanneer zij niet de zonnepanelen zou hebben aangeschaft. Bovendien bestaat geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen het bouwen van de woning en het tegen vergoeding leveren van energie door X aan de energiemaatschappij. De Inspecteur heeft onweersproken gesteld dat energiemaatschappijen een vast bedrag aan zonnepaneelhouders betalen en dat die vergoeding niet afhankelijk is van de kosten die de zonnepaneelhouders maken. X heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat de kosten van de bouw van zijn woning op enigerlei wijze zijn verdisconteerd in de prijs die zij van de energiemaatschappij voor de levering van energie heeft ontvangen.


X heeft geen recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op de bouw van de woning.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
14 december 2018 tot en met 31 december 2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
20/00673
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3367
NLF-nummer
NLF 2021/2242
Aflevering
25 november 2021
bwbr0002629&artikel=15

X