Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel (36 080) op 12 juli 2022 als hamerstuk aangenomen. In het licht van de inval van Rusland in Oekraïne en de ernstige schending van het internationaal recht wijzigt dit voorstel de Wet toezicht trustkantoren 2018 met als doel de toegang tot de financiële markten voor Rusland te beperken en geldstromen vanuit of naar Rusland aan banden te leggen.

Het voorstel bevat een spoedmaatregel om diensten door Nederlandse trustkantoren aan personen of bedrijven die woonachtig of gevestigd zijn in Rusland of aan cliënten met een uiteindelijk belanghebbende in Rusland te verbieden. Gezien de rol van Wit-Rusland in de geweldshandelingen door Rusland zijn vergelijkbare sancties ook van toepassing verklaard op Wit-Rusland.

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
12 juli 2022 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
36 080
NLF-nummer
NLF 2022/1429
Aflevering
21 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina