Direct naar content gaan

Samenvatting

Een erkend gemoedsbezwaarde is als zodanig niet verzekerd voor uitgaven wegens ziekte. Hij is evenmin verzekerd ingevolge de volksverzekeringen. In zijn papieren aangifte 2001 is een bedrag van 27.608 euro aan buitengewone uitgaven wegens ziekte opgevoerd. Als bijlage bij de aangifte is de jaarrekening van zijn onderneming overgelegd. Hierin wordt in het overzicht van privéstortingen en -onttrekkingen melding gemaakt van de gedane uitgaven voor ziektekosten. Ook wordt daarin onder meer een bedrag aan ontvangen giften van 37.555 euro vermeld. De aangifte wordt aanvankelijk gevolgd, maar na een zogenaamd doelgroeponderzoek komt de inspecteur tot de conclusie dat er vanwege de ontvangen giften geen recht bestaat op buitengewone uitgavenaftrek. Daarop gaat hij tot navordering over.
Het Hof heeft geoordeeld dat de inspecteur beschikt over een navordering rechtvaardigend nieuw feit. Het heeft daarbij het standpunt ingenomen dat de inspecteur zijn onderzoeksplicht niet heeft geschonden.
Volgens de Hoge Raad ligt in het oordeel van het Hof besloten dat de inspecteur in redelijkheid geen aanleiding tot twijfel hoefde te vinden in (a) de mogelijkheid dat de gemoedsbezwaarde met het oog op de ziektekosten financiële steun had gekregen van de leden van zijn geloofsgemeenschap en (b) de niet nader toegelichte vermelding van ontvangen giften in een bijlage bij diens aangifte, omdat er desondanks een niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat de ziektekosten op hem drukten. De Hoge Raad acht dit oordeel juist en ook niet onvoldoende gemotiveerd. Het cassatieberoep van de gemoedsbezwaarde wordt ongegrond verklaard. Anders A-G Van Ballegooijen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2001
Instantie
HR
Datum instantie
16 april 2010
Rolnummer
08/05088
ECLI
ECLI:NL:HR:2010:BJ9082
bwbid=bwbr0&artikel=16,bwbid=bwbr0&artikel=6.1,bwbr0002320&artikel=16&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina