Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Drie BV’s zijn opgericht naar Nederlands recht en waren in Nederland gevestigd totdat zij zich vanaf 20 september 1999 feitelijk op Malta vestigden.
Voorafgaand aan de verplaatsing van hun feitelijke leidingen hebben zij hun deelnemingen en overige bezittingen grotendeels vervreemd.
De enige aandeelhouder van de BV’s woont sinds 28 september 1999 in Zwitserland.
De BV’s hebben in 2000 en 2001 dividend uitgekeerd aan hun aandeelhouder.
Deze procedure gaat allereerst om de vraag of art. 30(1) van het belastingverdrag tussen Nederland en Malta (het Verdrag) aan het verlenen van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in de weg staat.
Die bepaling schakelt de verdragsvoordelen uit voor belanghebbenden die onder krachtens die bepaling aangewezen bijzondere regimes vallen, of onder vervangende “gelijke of in wezen gelijksoortige” regimes.
Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag achtten art. 30(1) van het Verdrag in het onderhavige geval van toepassing.
Voor wat betreft de aanslagen vennootschapsbelasting hebben de BV's derhalve geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
De BV's kunnen voor de heffing van dividendbelasting ook geen beroep doen op artikel 10 (6) van het Verdrag (verbod op extraterritoriale dividendbelastingheffing), aldus het Hof.
Artikel 30 (1) van het Verdrag verhindert de toepassing van artikel 10 (6) van het Verdrag.
De BV's zijn daarom Nederlandse dividendbelasting verschuldigd over de hiervoor vermelde uitgekeerde dividenden.
De BV's hebben cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van het Hof.
De Hoge Raad verklaart het echter ongegrond. De oordelen van het Hof zijn juist.
Conform A-G Wattel.

Metadata

Belastingtijdvak
2000-2001
Instantie
HR
Datum instantie
27 februari 2015
Rolnummer
13/05185
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:465

Naar de bovenkant van de pagina