Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel ‘Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen’ voor advies naar de Raad van State gezonden.

Dit wetsvoorstel regelt dat de transitiedata van de Wet toekomst pensioenen worden overgeheveld naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB).

Daarmee wordt het eenvoudiger om de transitiedata aan te passen op basis van de voortgang van de pensioentransitie. In eerste instantie wordt in de AMvB geregeld dat de pensioentransitie met één jaar wordt verlengd, tot en met uiterlijk 1 januari 2028, conform de toezegging aan de Eerste Kamer. Met de langere transitieperiode is beoogd meer ruimte te geven aan pensioenuitvoerders. De termijnen waarbinnen sociale partners hun onderhandelingen moeten afronden blijven hiermee ongewijzigd.

Voor pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties wordt het hierdoor beter mogelijk om werkzaamheden te spreiden gedurende de pensioentransitie, wat ten goede komt aan de uitvoering.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
10 november 2023
NLF-nummer
NLF 2023/2631
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina