Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 1 oktober 2019 is bekendgemaakt dat vanaf 1 december 2019 in vak 2 van de uitvoeraangifte alleen een exporteur vermeld mag worden die in de Unie is gevestigd. Om het bedrijfsleven de tijd te geven zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, is de ingangsdatum aangepast naar 1 april 2020.

Vanaf 1 april 2020 moeten de gegevens in de uitvoeraangifte in overeenstemming zijn met de definitie van ‘exporteur’ die staat in artikel 1, lid 19, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (GVo.DWU).

Als goederen worden geëxporteerd, moet een uitvoeraangifte worden ingediend. Op de uitvoeraangifte moet de exporteur worden opgenomen in vak 2. Een persoon mag alleen als exporteur worden opgenomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wanneer de persoon die in vak 2 van de uitvoeraangifte wordt genoemd niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen de douaneautoriteiten de goederen tegenhouden en kan sprake zijn van een strafbaar feit in de zin van artikel 10:5 ADW, omdat de vereiste aangifte onjuist is ingevuld.

Exporteur in het douanerecht – 1 mei 2016 tot 1 augustus 2018

Rubriek(en)
Douane
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
18 november 2019
Auteur(s)
Martijn Schippers
EY/ESL/EFS
NLF-nummer
NLF NIET TOEGEKEND
Aflevering
5 december 2019
Judoreg
NFB2902
celex32015r2446&artikel=1(19)

X