Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

A-G Bleichrodt heeft cassatie in het belang der wet ingesteld (Conclusie van 13 september 2022, 22/03034, ECLI:NL:PHR:2022:820, NLF 2022/1972, met noot van Barmentlo) tegen de uitspraak van Hof Den Bosch van 19 maart 2020 (19/00347 t/m 19/00351, ECLI:NL:GHSHE:2020:1028, NLF 2020/0904) die mede is gewezen door een raadsheer(-plaatsvervanger) die niet op de juiste wijze is beëdigd. Tegen de uitspraak van het Hof is geen cassatieberoep ingesteld, zodat deze onherroepelijk is geworden.

Het middel stelt – kort gezegd – de vraag aan de orde of een uitspraak moet worden vernietigd als die uitspraak alleen of mede is gewezen door een raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger die de eed of de belofte heeft afgelegd overeenkomstig het formulier dat is bestemd voor een rijksambtenaar, waaronder ook een gerechtsambtenaar is te verstaan, in plaats van overeenkomstig het formulier dat is bestemd voor een rechterlijk ambtenaar.

Het middel faalt op de gronden die zijn vermeld in de rechtsoverwegingen 5.2.1 tot en met 5.3 en 5.4.2 tot en met 5.8 van het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2020 (22/02977, ECLI:NL:HR:2022:1438) betreffende een strafzaak.

De Hoge Raad merkt hierbij het volgende op. Indien in belastingzaken zich een geval voordoet als beschreven in rechtsoverweging 5.9.1 van het hiervoor bedoelde arrest, heeft de beëdiging van de raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger, op de grond die is vermeld in rechtsoverweging 5.9.2 van dat arrest, eveneens plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 2h, lid 1, aanhef, onderdeel a of b, Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2001-2004
Instantie
HR
Datum instantie
21 oktober 2022
Rolnummer
22/03034
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1509
Auteur(s)
Dick Barmentlo
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/2130
Aflevering
3 november 2022
Judoreg
NFB5308

Naar de bovenkant van de pagina