Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

In artikel 71p Wbm is bepaald dat het tarief van de CO2-heffing industrie wordt verminderd met de termijnkoers van het broeikasgasemissierecht. De termijnkoers van het broeikasgasemissierecht is het gewone gemiddelde, in euro, van de dagelijkse eenjaarstermijnkoersen van broeikasgasemissierechten (slotverkoopkoersen) voor levering in december van het jaar waarvoor het tarief wordt vastgesteld, zoals waargenomen van 1 september tot en met 31 oktober voorafgaand aan dat jaar op de koolstofbeurs in de Europese Unie met het hoogste handelsvolume van broeikasgasemissierechten in die maanden. In de periode 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2021 betrof dit de koolstofbeurs ICE Endex Markets.

Voor de berekening van de termijnkoers voor het kalenderjaar 2021 zijn door een administratieve fout de koersen gehanteerd van contracten die in december 2020 expireren. Dit had december 2021 moeten zijn. Deze fout wordt met de huidige mededeling gecorrigeerd zodat de termijnkoers voor het kalenderjaar 2021 stijgt van € 26,49 naar € 26,73. Deze correctie leidt op basis van artikel 71p Wbm tot een lager belastingtarief voor broeikasgasinstallaties die zijn verschuldigd in het belastingtijdvak 2021. Met deze verlaging kan door belastingplichtige onmiddellijk rekening worden gehouden bij zijn aangifte en voldoening over dat tijdvak, aangezien pas uiterlijk 1 oktober 2022 die aangifte moet zijn ingediend en de belasting moet zijn voldaan.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
MvF
Datum instantie
28 december 2021
Rolnummer
2021-0000232021
NLF-nummer
NLF 2022/0085
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0007168&artikel=71p

X