Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In deze procedure is de indeling in de GN in geschil van door X (bv; belanghebbende) ingevoerde TMC-receivers.

Tussen partijen is niet in geschil dat het product, een Travel Message Channel-ontvanger, dient te worden ingedeeld in onderverdeling 8517 69 van het Geharmoniseerd Systeem omdat het toestel telemetrische signalen met verkeersinformatie kan ontvangen via de FM radiofrequentieband. In de GN heeft de Europese Commissie deze GS-onderverdeling uitgesplitst in de GN-onderverdelingen 8517 69 31 (‘draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen’) en 8517 69 39 (‘andere’).

Hof Amsterdam bevestigt het oordeel van Rechtbank Noord-Holland dat indeling dient plaats te vinden in GN-onderverdeling 8517 69 39.

Van ‘berichtgeving aan personen’ is pas sprake indien de door het toestel ontvangen informatie kenbaar wordt gemaakt (via beeld, geluid of anderszins) aan de persoon voor wie de ontvangen informatie bestemd is. Nu vaststaat dat het onderwerpelijke toestel daartoe niet (zelfstandig) in staat is, is indeling onder GN-onderverdeling 8517 69 31 reeds daarom niet mogelijk. Voorts is indeling in die post niet mogelijk omdat het onderhavige toestel niet beschikt over een eigen stroomvoorziening en daarom niet in draagbare staat kan functioneren.

Uitvoeringsverordening 710/2013 betreft de onderhavige TMC-ontvanger. Uit de verordening volgt dat indeling dient plaats te vinden onder GN-onderverdeling 8517 69 39. Er bestaat volgens het Hof geen aanleiding om het HvJ een vraag voor te leggen aan het HvJ met betrekking tot de geldigheid van de verordening.

Het hoger beroep van X is ongegrond.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
12 mei 2022
Rolnummer
21/00265
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1654
NLF-nummer
NLF 2022/1175
Aflevering
16 juni 2022

X