Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) was zelfstandig ondernemer en handelde in damesconfectie. In het jaar 2007 werd X ziek. Zij heeft in het jaar 2010 haar onderneming gestaakt.

X ontving vanaf het jaar 2010 uitkeringen op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Reaal, Nationale Nederlanden en Movir (hierna: de verzekeringsmaatschappijen). De verzekeringsmaatschappijen hebben loonheffing ingehouden op de uitkeringen.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de Inspecteur het verzoek van X om ambtshalve vermindering van de aanslagen IB/PVV 2010 tot en met 2018 terecht heeft afgewezen. Meer specifiek beoordeelt de Rechtbank of X terecht (inkomsten)belasting heeft betaald over haar uitkeringen.

De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur de verzoeken om ambtshalve vermindering van de aanslagen over de jaren 2010 tot en met 2015 terecht heeft afgewezen omdat de verzoeken te laat zijn ingediend. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is geen sprake.

De verzoeken over de jaren 2016 tot en met 2018 zijn tijdig ingediend. De Inspecteur heeft deze verzoeken evenwel ook terecht afgewezen. Er is sprake van periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval, die tot het belastbare inkomen uit werk en woning behoren. De verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om loonheffing in te houden op de uitkeringen. Ten overvloede merkt de Rechtbank nog op dat de ingehouden loonheffing verrekend is met de op aanslagen verschuldigde IB/PVV en dat deze inhoudingen hebben geleid tot een lager te betalen bedrag.

 

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2010-2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
25 augustus 2022
Rolnummer
21/3654; 21/4832; 21/4833; 21/4834; 21/4835; 21/4836; 21/4837; 21/4838; 21/4839
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5042
NLF-nummer
NLF 2022/1766
Aflevering
15 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina