Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Verzoeker in deze zaak (hierna: X) is curator van de vennootschap J & S Service UG. In die hoedanigheid heeft hij bij de Duitse belastingdienst informatie opgevraagd over de fiscale situatie van de onder zijn beheer staande failliete vennootschap, teneinde de mogelijkheid te onderzoeken om een faillissementspauliana in te stellen tegen de bevoegde belastingautoriteit. Het verzoek tot inzage van informatie is door de belastingdienst afgewezen. Het daartegen door X ingediende beroep is gegrond verklaard. Het hoger beroep van het Land Nordrhein-Westfalen (hierna: het Land) is vervolgens afgewezen. Het Oberverwaltungsgericht is van oordeel dat het recht op informatie, dat is neergelegd in de wet op de vrijheid van informatie van het Land, niet terzijde wordt geschoven door de specifieke bepalingen inzake het belastinggeheim. Het Land heeft daarop een beroep in Revision ingesteld bij het Bundesverwaltungsgericht. Omdat deze rechter twijfels heeft over de juiste uitlegging van artikel 23, lid 1, Verordening 2016/679, een bepaling waarnaar de bepalingen inzake het belastinggeheim verwijzen, heeft hij de behandeling van de zaak geschorst en prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

De betreffende bepaling is niet rechtstreeks van toepassing op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde situatie. Die situatie valt om een aantal redenen buiten de werkingssfeer van Verordening 2016/679. Artikel 23, lid 1 van deze verordening is enkel op grond van een verwijzing in de toepasselijke nationale wetgeving van toepassing gemaakt op de situatie in het hoofdgeding.

A-G Bobek geeft het HvJ in overweging zich onbevoegd te verklaren om de prejudiciële vragen van het Bundesverwaltungsgericht te beantwoorden.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
3 september 2020
Rolnummer
C‑620/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:649
Auteur(s)
Vassilis Dafnomilis
PWC / Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2020/2244
Aflevering
22 oktober 2020
Judoreg
NFB3762

X