Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(464)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(6)
  • Recent(20)

De Inspecteur heeft onderzocht of en in hoeverre X (belanghebbende) voor de jaren 2013 tot en met 2015 met betrekking tot de IB/PVV en Zvw aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan. Hij heeft aan de hand van door hem opgestelde vermogensvergelijkingen en kasopstellingen geconstateerd dat X in de jaren 2013 tot en met 2015 grote contante bedragen op zijn privérekening heeft gestort en dat in die jaren sprake was van een negatief netto-privé. Hij heeft het negatieve netto-privé in de jaren 2013 tot en met 2015 aangemerkt als niet-aangegeven row en het inkomen voor die jaren gecorrigeerd. In geschil zijn in verband hiermee opgelegde (navorderings)aanslagen.


De Inspecteur heeft onderbouwende stukken niet in het geding gebracht, terwijl deze cruciaal zijn voor de beantwoording van de vraag of X voor 2013 tot en met 2015 de vereiste aangifte IB/PVV en Zvw heeft gedaan. Anders dan de Inspecteur kennelijk meent, ligt het niet op de weg van X om aannemelijk te maken dat de door de Inspecteur opgestelde kasopstellingen onjuist zijn. X heeft met uitvoerige eigen kasopstellingen die van de Inspecteur gemotiveerd betwist. Gelet op het voorgaande komt Rechtbank Zeeland-West-Brabant tot het oordeel dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt welke inkomenscorrecties voor 2013 tot en met 2015 in aanmerking zouden moeten worden genomen. De aanslagen worden daarom vernietigd. De Rechtbank oordeelt verder dat geen recht bestaat op dwangsommen in verband met het niet-tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Wel heeft X recht op vergoeding van immateriële schade in verband met de overschrijding van de redelijke termijn.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
9 september 2021
Rolnummer
18/5960;18/5961;18/5962;18/5963;18/5964;18/5965
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5510
NLF-nummer
NLF 2021/2179
Aflevering
18 november 2021
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0005537&artikel=8:42

X