Direct naar content gaan

Samenvatting

Volgens de staatssecretaris is het wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen.

Het besluit van 24 mei 2017, BLKB2017/9158 (Stcrt. 2017, 30440), inzake de verlegging voor telecommunicatiediensten, komt daarom te vervallen met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit van 17 maart 2023 (Stcrt. 2023, 8007).

De reden hiervoor is dat het besluit zijn belang heeft verloren, omdat de verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten per 1 september 2017 is opgenomen in artikel 24ba, lid 1, onderdeel h, Uitv.besl. OB 1968.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
17 maart 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 maart 2023
Rolnummer
2023-3059
NLF-nummer
NLF 2023/0629
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0002633&artikel=24ba,bwbr0002633&artikel=24ba

Naar de bovenkant van de pagina