Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(1)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Verdachte X heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan rechtspersonen die opzettelijk loonbelasting ter hoogte van € 20.621, € 489.247 en € 928.901 niet hebben betaald, terwijl deze moest worden afgedragen. Verder heeft X zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, waarbij een bedrag van € 829.722,20 aan de boedel is onttrokken.


De strafkamer van Rechtbank Oost-Brabant vindt in beginsel een gevangenisstraf van 36 maanden passend. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn matigt de Rechtbank de op te leggen gevangenisstraf tot 33 maanden met aftrek van het voorarrest.

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
12 oktober 2021
Rolnummer
01/997589-16
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2021:5422
NLF-nummer
NLF 2021/2155
Aflevering
11 november 2021
bwbr0002320&artikel=69a

X