Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 24 november 2022 aangenomen.

Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector in. Deze solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over het jaar 2022. Hiermee worden de grote winsten die behaald zijn of worden als gevolg van flink gestegen energietarieven aanvullend belast. De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage van naar verwachting € 3,2 miljard wordt gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleinverbruikers.

Met dit wetsvoorstel voert het kabinet de Verordening noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen van de Europese Unie uit. Onderdeel van deze verordening is de verplichte introductie van een tijdelijke solidariteitsbijdrage over het jaar 2022. Deze tijdelijke solidariteitsbijdrage gaat gelden voor de overwinst van bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie (fossiele sector).

Om de overwinst te berekenen, wordt de gemiddelde winst voor de vennootschapsbelasting van de afgelopen vier jaar gebruikt als uitgangspunt. Bedrijven met een winst voor de vennootschapsbelasting in 2022 die groter is dan 120% van de gemiddelde winst over de jaren 2018 tot en met 2021, worden voor dat deel extra belast. Het tarief is 33%.

Omdat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, is het mogelijk deze tijdelijke solidariteitsbijdrage met terugwerkende kracht in te voeren. Het kabinet heeft besloten om eenmalig in 2022 gebruik te maken van de solidariteitsbijdrage. Voor de jaren 2023 en 2024 is al eerder geopteerd voor de aanvullende mijnbouwheffing.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
24 november 2022
Rolnummer
36 235
NLF-nummer
NLF 2022/2353
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina