Direct naar content gaan

Samenvatting

Een man is in 2005 begonnen met het verzorgen van muzikale optredens. In de jaren 2005 tot en met 2008 waren de kosten steeds hoger dan de opbrengsten. In 2009 heeft de man geen optredens verzorgd. De man heeft voor het jaar 2005 een bedrag van 922 euro als verlies uit onderneming aangegeven. Voorts heeft hij zelfstandigenaftrek geclaimd. De inspecteur heeft bij de aanslagregeling beide bedragen gecorrigeerd, omdat volgens hem geen sprake is van een bron van inkomen. Het Hof stelde de inspecteur in het gelijk. Het oordeelde op basis van de resultaten over de jaren 2005 tot en met 2009 dat in 2005 redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat de muzikale activiteiten in de toekomst positieve opbrengsten zouden opleveren.
In cassatie betoogt de man dat de aanwezigheid van een inkomensbron - in dit geval een onderneming - niet mag worden beoordeeld op basis van gegevens van latere jaren (‘wijsheid achteraf’) alsmede dat het Hof is uitgegaan van een te korte termijn waarbinnen met de muzikale activiteiten redelijkerwijs een positief voordeel is te behalen.
De Hoge Raad overweegt dat de vraag of een belastingplichtige in een jaar een onderneming uitoefent, en met name of sprake is van een objectieve voordeelsverwachting, in beginsel moet worden beantwoord op basis van feiten en omstandigheden van dat jaar. Feiten en omstandigheden van andere jaren kunnen echter licht werpen op het antwoord op de vraag of in het betreffende jaar sprake is van een objectieve voordeelsverwachting en mogen daarom mede in aanmerking worden genomen. Gelet hierop heeft het Hof bij zijn oordeel terecht feiten en omstandigheden van de jaren 2006 tot en met 2009 meegewogen. De Hoge Raad acht het oordeel van het Hof juist. Het cassatieberoep van de man wordt ongegrond verklaard. Anders A-G Niessen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2005
Instantie
HR
Datum instantie
24 juni 2011
Rolnummer
10/01299
ECLI
ECLI:NL:HR:2011:BP5707
entry not found in index,bwbr0011353&artikel=2.3,bwbr0011353&artikel=3.1&lid=2,bwbr0011353&artikel=3.2,bwbr0011353&artikel=3.4,bwbr0011353&artikel=3.90,bwbr0011353&artikel=3.99

Naar de bovenkant van de pagina