Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) drijft een belasting- en organisatieadviesbureau.

De Inspecteur heeft een bedrag van € 3.150 aan voorbelasting die betrekking heeft op twee facturen van in totaal € 15.000 (exclusief btw) niet in aftrek toegestaan en daarmee de teruggaaf van voorbelasting geweigerd. In geschil is of dat terecht is.

De facturen hebben betrekking op het vervaardigen van een schetsontwerp. X betoogt dat de kosten een zakelijke bestemming hebben, te weten de bouw van een kantoorpand.

Hof Den Haag stelt voorop dat recht op aftrek van voorbelasting bestaat indien en voor zover X kosten maakt voor de bouw van een kantoor dat zij in het kader van haar onderneming zal gebruiken. X heeft evenwel niet, ook niet nadat daar diverse malen om is gevraagd, de Inspecteur het schetsontwerp of enig ander objectief gegeven overgelegd waaruit de voorgenomen bouw van een kantoorgebouw blijkt. X, op wie de bewijslast rust, heeft de kans niet gegrepen met die gegevens aan te tonen dat zij de kosten voor belaste doeleinden heeft gemaakt. De aftrek van voorbelasting kan niet worden verleend. De Inspecteur heeft terecht omzetbelasting nageheven.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1e kwartaal 2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
4 mei 2022
Rolnummer
21/00400
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1089
NLF-nummer
NLF 2022/1460
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0002629&artikel=15&lid=1,bwbr0002629&artikel=15&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina