Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(5)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur(1)
  • Recent(2)

Dit besluit (Stcrt. 2022, 14481) is een actualisering van het besluit van 8 maart 2010 (DGB2010/565M, Stcrt. 2010, 3990). Het besluit bevat een goedkeuring voor de loonheffingen om in bepaalde gevallen correctieberichten achterwege te laten. De wijzigingen ten opzichte van het besluit van 8 maart 2010 zijn voornamelijk verduidelijkingen.

In onderdeel 3 is de ambtshalve vermindering of teruggaaf expliciet genoemd en zijn er enkele voorbeelden toegevoegd. Het voorbeeld dat een correctie, na afweging van de voorwaarden, achterwege kan blijven bij het maximumpremieloon is niet langer opgenomen omdat dit in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Inhoudelijk is geen wijziging beoogd. De toelichting aan het eind van onderdeel 3 is uitgebreid. Het nieuwe onderdeel 3.1 gaat in op de verhouding tot het Besluit Fiscaal Bestuursrecht, paragraaf 23 (Ambtshalve verminderen of terug geven). Tot slot maakt de staatssecretaris in onderdeel 4 gebruik van de gelegenheid om twee besluiten die hun belang hebben verloren in te trekken. De overige wijzigingen zijn van redactionele aard en hebben geen inhoudelijke betekenis.

Dit besluit is met ingang van 17 juni 2022 in werking getreden.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
17 juni 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 mei 2022
Rolnummer
2022-11248
NLF-nummer
NLF 2022/1206
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0002471&artikel=28a,bwbr0002471&artikel=28a

X