Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan een WOB-verzoek om openbaarmaking van alle interne richtlijnen/beleidsaanwijzingen/beleidsstukken en andersoortige documentatie inzake de oplegging van verzuimboetes alsmede het verminderen van deze verzuimboetes.

Specifiek heeft het verzoek betrekking op de verzuimboetes als beschreven in paragraaf 1 (Verzuimboetes) van Afdeling 1 (Overtredingen) van Hoofdstuk VIIIA (Bestuurlijke boetes) van de AWR, alsmede de hierop van toepassing zijnde regels uit andere wet- en regelgeving, zoals – maar niet beperkt tot – de Awb. Er zijn zes documenten (deels) openbaar gemaakt (totaal 119 pagina’s).

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). De Woo kent geen overgangsrecht, dit betekent dat vanaf 1 mei 2022 de Woo geldt. Het besluit om deze documenten openbaar te maken is dan ook een besluit op grond van de Woo.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
1 september 2022
Auteur(s)
Sara Verkaik
Booij Bikkers Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1810
Aflevering
22 september 2022
Judoreg
NFB5228
bwbr0002320&artikel=67a,bwbr0002320&artikel=67a,bwbr0002320&artikel=67b,bwbr0002320&artikel=67b,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67ca,bwbr0002320&artikel=67ca

Naar de bovenkant van de pagina