Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de staatssecretaris van Toeslagen en Douane de Kamer over de juridische grondslag en de verdere uitwerking voor de ondersteuning van gedupeerde ouders in het buitenland. Een (concept)beleidsbesluit biedt hiervoor de juridische grondslag.

Als onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag worden gedupeerde ouders en hun toeslagpartners gecompenseerd voor het onrecht dat hen is aangedaan. Het is met name van belang dat zij een nieuwe start kunnen maken. Gedupeerde ouders in Nederland worden naast de compensatie, het kwijtschelden van publieke schulden en het afbetalen van de meeste private schulden volgens het beleidsbesluit private schulden, door hun gemeente ondersteund bij herstel op de vijf leefgebieden (financiën, gezin, werken, wonen en zorg). Dit wordt aangeduid als brede ondersteuning.

Dit (concept)besluit regelt, vooruitlopend op het wetsvoorstel houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen), dat de Belastingdienst/Toeslagen op korte termijn ook gedupeerde ouders en hun gezinsleden die woonachtig zijn in het buitenland kan ondersteunen bij herstel en het maken van een nieuwe start. Dit (concept)besluit regelt wie in aanmerking komt voor ondersteuning en waaruit de brede ondersteuning voor gedupeerde ouders woonachtig in het buitenland bestaat. Daarnaast regelt het (concept)besluit onder welke voorwaarden er voor de brede ondersteuning financiële ondersteuning kan worden geboden en welke ondersteuning beschikbaar is bij terugkeer naar Nederland. Dit (concept)besluit zal in werking treden na publicatie in de Staatscourant en is van kracht tot de inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen.

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 juni 2022
Rolnummer
2022-0000170551
NLF-nummer
NLF 2022/1230
Aflevering
23 juni 2022

X