Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Ontvanger heeft met dagtekening 12 mei 2020 twee beschikkingen invorderingsrente vastgesteld in verband met een aanslag erfbelasting. Na bezwaar is de totaal verschuldigde invorderingsrente verminderd met € 11.929 tot € 165.411.

In beroep is tussen partijen niet in geschil dat de invorderingsrente juist is berekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

X (belanghebbende) stelt tevergeefs dat de beschikkingen niet kwalificeren als voor bezwaar vatbare beschikkingen in de zin van artikel 30, lid 1, IW 1990. Het beroep van X is op dit punt ongegrond.

Voor zover X stelt dat sprake is van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, slaagt het op één onderdeel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Ontvanger aan het eind van het traject de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden. Op 20 augustus 2018 heeft X de nog openstaande schuld voldaan terwijl de Ontvanger pas op 12 mei 2020 de beschikkingen heeft afgegeven. Pas toen kon X rechtsmiddelen aanwenden. Het vaststellen van de beschikkingen heeft te lang geduurd. Dit leidt er niet toe dat de in rekening gebrachte invorderingsrente wordt verminderd. Reden hiervoor is dat de invorderingsrente juist is berekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en dat X geen rentenadeel heeft belopen omdat er na betaling geen invorderingsrente meer wordt berekend. De Rechtbank constateert voorts dat de Ontvanger voor de bezwaarfase al een (aanzienlijk) hogere proceskostenvergoeding heeft toegekend dan te doen gebruikelijk. De Rechtbank ziet daarom aanleiding om het alleen bij de constatering van de schending te laten en zal met toepassing van artikel 6:22 Awb aan het gesignaleerde gebrek voorbijgaan. Wel bestaat er recht op een proceskostenvergoeding voor de beroepsfase.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2 november 2011 tot 20 augustus 2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
24 augustus 2022
Rolnummer
21/2157; 22/4022
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:4930
NLF-nummer
NLF 2022/1789
Aflevering
15 september 2022
bwbr0005537&artikel=6:22,bwbr0005537&artikel=6:22

Naar de bovenkant van de pagina