Direct naar content gaan

Samenvatting

Luís Manuel dos Santos is in Portugal eigenaar van een tweedehands auto die hij vanuit het Verenigd Koninkrijk heeft ingevoerd. Het voertuig, dat voor het eerst op 20 oktober 1966 in laatstgenoemde lidstaat is geregistreerd, is op 31 mei 2013 opnieuw geregistreerd in Portugal. Op 31 december 2014 is van Dos Santos betaling van een bedrag van € 131,40 gevorderd als algemene motorrijtuigenbelasting voor het voertuig voor 2014.

Dos Santos is de belasting verschuldigd krachtens artikel 2, lid 1, onderdeel b, CIUC (wetboek inzake de algemene motorrijtuigenbelasting) aangezien het voertuig in Portugal is ingevoerd en na 1 juli 2007 opnieuw is geregistreerd, terwijl het van deze belasting vrijgesteld zou zijn geweest indien het voor het eerst in Portugal zou zijn geregistreerd. Het voertuig is dus enkel aan deze belasting onderworpen omdat het voor het eerst in een andere lidstaat dan Portugal is geregistreerd.

De verwijzende rechter heeft aan het Hof van Justitie (HvJ) gevraagd of deze Portugese regeling strijdig is met artikel 110 VWEU. Volgens het HvJ is dat het geval.

Evidente schending van het non-discriminatiebeginsel

Artikel 110 VWEU verplicht lidstaten ervoor te waken dat met het heffen van autobelastingen geen onderscheid wordt gemaakt tussen auto’s die zich op de binnenlandse markt bevinden en auto’s die worden ingevoerd vanuit andere lidstaten van de EU. Het is niet verwonderlijk dat het HvJ in de onderhavige procedure het stelsel van de Portugese registratiebelasting in strijd acht met dit uitgangspunt. In Portugal wordt namelijk systematisch onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenlandse auto’s. Meer specifiek worden auto’s die op een bepaalde datum voor het eerst tot het verkeer zijn toegelaten in Portugal vrijgesteld van belasting, terwijl auto’s die op dezelfde datum tot het verkeer zijn toegelaten in een andere lidstaat en nadien in Portugal zijn ingevoerd, geen vrijstelling van belasting genieten.

Het Portugese stelsel van belasting maakt dus onderscheid in de datum eerste toelating van een auto uit Portugal en de datum eerste toelating van een auto uit een andere lidstaat. Als gevolg daarvan wordt de Portugese markt beschermd. Men zal namelijk eerder in Portugal een tweedehands auto kopen die aldaar voor het eerst werd geregistreerd, dan een auto met eenzelfde datum eerste toelating uit het buitenland. Een dergelijk belastingstelsel is volgens het HvJ zodanig evident fiscaal discriminatoir, dat de uitspraak versneld en buiten zitting kon worden afgedaan.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 april 2018
Rolnummer
C‑640/17
ECLI
ECLI:EU:C:2018:275
Auteur(s)
Sacha Bothof
123BPM.NL
NLF-nummer
NLF 2018/1267
Aflevering
14 juni 2018
Judoreg
NFB1570
bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina