Direct naar content gaan

Samenvatting

Belanghebbende doet na inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 Uitv.reg. BPM per 1 juli 2023 aangifte voor de BPM. Belastingplichtige voert een gebruikt motorrijtuig vanuit een andere Europese lidstaat in. Het belastbare feit – de inschrijving in het kentekenregister – ligt na 1 juli 2023. Dit heeft in casu tot gevolg dat de afschrijving op het motorrijtuig lager ligt dan het geval zou zijn geweest bij gebruikmaking van de afschrijvingstabel die gold tot 1 juli 2023.

Vraag

Kan belanghebbende bij de aangifte BPM – voor een inschrijving in het kentekenregister na 1 juli 2023 – voor een motorrijtuig met een datum eerste toelating die ligt voor de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel (1 juli 2023) een beroep doen op de afschrijvingstabel zoals die van toepassing was op de datum eerste toelating?

Antwoord

Nee, voor de berekening van de BPM op een gebruikt voertuig is de tabel van toepassing zoals die geldt op de goedkeurdatum.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
20 november 2023
Rolnummer
KG:013:2023:10
NLF-nummer
NLF 2023/2626
Aflevering
23 november 2023
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10b,bwbr0005806&artikel=10b,bwbr0005813&artikel=8,bwbr0005813&artikel=8,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina