Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Een man heeft in de jaren 2009 en 2010 deelgenomen aan ‘live’ pokertoernooien buiten Nederland en aan internetpokerspelen.
Aan de man zijn naheffingsaanslagen in de kansspelbelasting opgelegd.
Heffing van kansspelbelasting ter zake van binnenlandse internetkansspelen vindt plaats bij de organisator van het spel, terwijl in het geval van buitenlandse internetkansspelen de (in Nederland wonende) prijsgerechtigde kansspelbelasting is verschuldigd.
Volgens de man moeten internetkansspelen waaraan vanuit Nederland wordt deelgenomen, worden aangemerkt als binnenlandse kansspelen, ongeacht waar de organisator van het spel zich bevindt.
Hij is naar zijn idee daarom geen belastingplichtige ten aanzien van deze internetpokerspelen.
Volgens Hof Amsterdam zijn de gespeelde internetkansspelen echter buitenlandse kansspelen.
De Hoge Raad is het met het Hof eens.
Een kansspel dat op internet wordt gespeeld wordt als binnenlands kansspel aangemerkt indien de aanbieder binnen het Rijk/in Nederland is gevestigd.
Het is voor de kwalificatie als binnenlands kansspel niet relevant vanuit welk land de speler deelneemt aan het kansspel op internet.
De Hoge Raad is het ook met het Hof eens dat de heffing van kansspelbelasting slechts vanuit het oogpunt van de vrijheid van dienstverrichting (artikel 56 VWEU) kan worden onderzocht.
Toetsing van het vrije kapitaalverkeer van artikel 63 VWEU is niet aan de orde.
Het Hof heeft ook terecht geoordeeld dat de plaats van vestiging van de aanbieders van internetpoker via de websites Full Tilt Poker en Pokerstars is gelegen buiten de Europese Unie.
Hierop is artikel 56 VWEU niet toepasbaar.
De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de man ongegrond.
Conform A-G Van Hilten.

Metadata

Belastingtijdvak
2009-2010
Instantie
HR
Datum instantie
27 februari 2015
Rolnummer
13/04929
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:471

Naar de bovenkant van de pagina