Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De vader en moeder van X (belanghebbende) drijven in vof-verband een bloemenhandel. Gedurende een aantal maanden is X ook ingeschreven als vennoot.

X heeft aangifte IB/PVV 2016 gedaan waarin hij een winstaandeel uit de vof heeft aangegeven van € 1.200 en een winst uit onderneming van € 1.032. De ouders hebben in hun aangiften IB/PVV 2016 met betrekking tot de winst uit de onderneming winstaandelen aangegeven van € 32.793 (vader) en € 30.000 (moeder).

X heeft een herziene aangifte ingediend waarin een winstaandeel is aangegeven van € 12.000. Rekening houdend met kosten, ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling bedraagt het aangegeven inkomen uit werk en woning volgens deze aangifte € 943. X heeft daarom verzocht om ambtshalve herziening van de aan hem opgelegde aanslag IB/PVV. Dit verzoek is afgewezen.

In geschil is of X moet worden aangemerkt als IB-ondernemer en of het winstaandeel op € 12.000 moet worden vastgesteld.

X volgde in 2016 een voltijdsopleiding tot bloemist of boeketmaker. Hij was begin 2016 15 jaar en leerplichtig. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt waaruit de conclusie kan worden getrokken dat hij aangemerkt kan worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Dit laat onverlet dat aan X een winstaandeel is toegekend van aanvankelijk € 1.200. Gelet op het hiervoor overwogene moet dit ‘winstaandeel’ worden aangemerkt als een meewerkbeloning. Volgens de Rechtbank is niet aannemelijk gemaakt dat in zakelijke verhouding een beloning van € 12.000 een reële arbeidsbeloning is voor de geleverde arbeid.

De Inspecteur heeft het verzoek om ambtshalve vermindering terecht afgewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
20 december 2022
Rolnummer
21/5038
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:7365
NLF-nummer
NLF 2023/0172
Aflevering
19 januari 2023

Naar de bovenkant van de pagina