Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Het UWV heeft de aanvraag van X (belanghebbende) om een WW-uitkering afgewezen, omdat zij volgens het UWV als dga heeft gewerkt bij haar werkgever (een bv waarvan zij mede-aandeelhoudster is). Dit blijkt volgens het UWV bovendien ook uit de polisadministratie.

Rechtbank Midden-Nederland bevestigt de beslissing van het UWV. Gelet op de verdeling van de aandelen tussen de aandeelhouders, en het feit dat X statutair bestuurder was, is de Rechtbank van oordeel dat er sprake was van nevengeschiktheid en dat X aan de hand van de feitelijke situatie niet heeft aangetoond daadwerkelijk ondergeschikt te zijn geweest aan de twee andere aandeelhouders. X heeft bovendien geen duidelijkheid gegeven over de verdere gang van zaken zoals de stemverhoudingen. De stellingen van X dat zij niet zelfstandig beslissingen kon nemen en dat zij zich in een minderheidspositie bevond ten opzichte van de andere twee eigenaren, zijn naar het oordeel van de Rechtbank niet voldoende.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum instantie
23 april 2021
Rolnummer
20/4208
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2021:2057
Auteur(s)
Touria El Ouardi
Universiteit van Amsterdam/Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1356
Aflevering
8 juli 2021
Judoreg
NFB4440

X