Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak te Hengelo. Hij heeft hoger beroep ingesteld inzake aanslagen afvalstoffenheffing 2018 en 2019. Het geschil spitst zich toe op de kostendekkendheid van de beleidsbegrotingen en op het antwoord op de vraag of ter zake van het tarief voor de restafvalcontainer sprake is van schending van het vertrouwensbeginsel.

In hoger beroep staan zes in de begrotingen opgenomen posten ter discussie.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Heffingsambtenaar met de verstrekte begrotingen en daarop gegeven toelichting inzicht in de betreffende ramingen van de posten heeft verschaft. X heeft niet voldaan aan de op hem rustende stelplicht en bewijslast ten aanzien van de feitelijke onderbouwing van zijn beroep op limietoverschrijding. Ook het beroep op gewekt vertrouwen slaagt niet. Evenmin slaagt de stelling dat sprake is van strijd met het draagkrachtverbod.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
21/00360
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11528
NLF-nummer
NLF 2022/0072
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0003245&artikel=15.33,bwbr0003245&artikel=15.33,bwbr0005416&artikel=219&lid=2,bwbr0005416&artikel=219&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina