Direct naar content gaan

Samenvatting

Erflater, overleden in 2016, hield alle aandelen in Beheer (bv). Krachtens testament heeft erflater de aandelen gelegateerd aan zijn zoon en dochter. Beheer houdt alle aandelen in Architectenbureau bv (hierna: A). In 1996 is door A een kerk aangekocht. De kerk is afgebrand en daarna gesloopt. Sindsdien is het een braakliggend terrein met (enige) fundering.

De Inspecteur heeft op grond van artikel 4.16 Wet IB 2001 een (fictief) vervreemdingsvoordeel vastgesteld. In geschil is of de doorschuifregeling van artikel 4.17a Wet IB 2001 toegepast kan worden.

Niet in geschil is dat A een materiële onderneming dreef. In geschil is of de kerk, opgenomen onder de balanspost voorraden voor € 175.294, tot het ondernemingsvermogen behoort. Voor Beheer gaat het (wel) om de vraag of er een materiële onderneming gedreven werd. Als het antwoord op die vraag bevestigend luidt, is de omvang van het ondernemingsvermogen in geschil (de aangehouden liquide middelen van in totaal € 1.369.895).

De erven hebben gesteld dat sprake is geweest van projectontwikkeling. Het is steeds de intentie geweest om de kerk, en later de locatie, in eigen beheer geheel of gedeeltelijk te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met derden. Rechtbank Noord-Nederland acht dit geloofwaardig. Er is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer. De post voorraden (de kerk) behoort geheel tot het ondernemingsvermogen. De liquide middelen van Beheer vormden ten tijde van het overlijden volgens de Rechtbank voor € 250.000 ondernemingsvermogen. Het verschil met € 1.369.895, dat is € 1.119.895, is dus geen ondernemingsvermogen.

Het beroep is gegrond. Het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt verminderd.

 

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
16 december 2020
Rolnummer
19/2014
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2020:4475
NLF-nummer
NLF 2021/0034
Aflevering
7 januari 2021
bwbr0011353&artikel=4.16,bwbr0011353&artikel=4.16,bwbr0011353&artikel=4.17a,bwbr0011353&artikel=4.17a

Naar de bovenkant van de pagina