Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(15)
  • Commentaar NLFiscaal(2)
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)

X (belanghebbende) woont vanaf [datum] 2016 in Portugal.

De AOW-uitkering die X heeft ontvangen in de jaren 2016, 2017 en 2018 is volledig in de Portugese belastingheffing betrokken.

In geschil is of loonbelasting mag worden geheven over de AOW-uitkering in januari 2019.

Beoordeeld naar nationaal recht is dat het geval.

In casu is sprake van een AOW-uitkering. Dat is een uitkering betaald krachtens de bepalingen van een socialezekerheidsstelsel als bedoeld in artikel 18 Verdrag Nederland-Portugal. Op grond van het eerste lid van het artikel geldt als uitgangspunt dat het heffingsrecht in de buitenlandse periode is toegewezen aan Portugal. Indien echter het tweede lid van toepassing is, mag Nederland die WAO-uitkering in de heffing betrekken. De Inspecteur stelt dat het tweede lid van toepassing is; X bestrijdt dat.

Er is een andere zaak bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant aanhangig waarin eveneens in geschil is de uitlegging van het tweede lid ter zake van socialezekerheidsuitkeringen. De Rechtbank (18/4665, ECLI:NL:RBZWB:2020:1764) heeft in die zaak betreffende een WAO-uitkering prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. De Rechtbank verwijst naar de overwegingen in de betreffende zaak.

De Rechtbank ziet aanleiding om ook in deze zaak waarin een AOW-uitkering aan de orde is, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad.

De eerste twee vragen zijn gelijk aan de vragen in de WAO-zaak.

De Rechtbank stelt een aanvullende derde vraag indien uit het antwoord op vraag 1 volgt dat ook een voorwaarde geldt overeenkomstig wat is vermeld bij onderdeel a van artikel 18, lid 2, Verdrag:

‘Kan in een geval van een AOW-uitkering worden voldaan aan die voorwaarde en, zo ja, wat zijn daarbij de toetsingscriteria?’

De zaak wordt aangehouden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Loonbelasting
Belastingtijdvak
januari 2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
17 april 2020
Rolnummer
19/1920
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2020:1814
Auteur(s)
Andy Cools
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2020/1008
Aflevering
30 april 2020
Judoreg
NFB3222
bwbr0011353&artikel=7.1,bwbr0011353&artikel=7.2&lid=2,bwbv0001423&artikel=18

X