Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) heeft op 15 november 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer schriftelijk meegedeeld dat hij, gelet op het vertrek van Bart Snels, de verdediging van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35 523) overneemt.


Tevens heeft hij op 15 november 2021 een derde nota van wijziging ingediend. Hierin wordt geregeld dat aan het wetsvoorstel terugwerkende kracht toekomt tot en met 15 november 2021, 15.00 uur.


In de tweede nota van wijziging van 26 oktober 2021, was de terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2020, 12.00 uur uit dit initiatiefvoorstel gehaald.


Het wetsvoorstel is reeds op 19 mei 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. Die moet echter nog plaats gaan vinden. Een datum is nog niet bekend.

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
15 november 2021
Rolnummer
35 523
Auteur(s)
Roland Brandsma
PwC/ Universiteit van Amsterdam/Nyenrode
NLF-nummer
NLF 2021/2224
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4670

X