Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur
  • Recent(4)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

De staatssecretaris heeft de vijfde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022 (35 927) naar de Tweede Kamer gezonden. Bij deze nota van wijziging wordt een omissie hersteld. Abusievelijk is in het wetsvoorstel het te vervangen tarief in artikel 59, lid 1, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, Wbm foutief vermeld. Het vermelde te vervangen tarief moet zijn € 0,03329 in plaats van € 0,033329.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 november 2021
Rolnummer
35 927
NLF-nummer
NLF 2021/2205
Aflevering
18 november 2021
bwbr0007168&artikel=59

X