Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst op 12 april 2022 een boete opgelegd van € 3,7 miljoen. De Belastingdienst krijgt deze boete vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden. De AP constateerde tijdens onderzoek naar de FSV een lange lijst aan overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis (grondslag) voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden. Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde en werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdienst niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.

Deze boete is de hoogste die de AP ooit oplegde. Dat is vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang voortduurden. De Belastingdienst kan nog bezwaar maken tegen de boete van de AP.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Autoriteit Persoonsgegevens
Datum instantie
12 april 2022
Rolnummer
2022-0000119406
Auteur(s)
Felix Peppelenbosch
NLFiscaal
NLF-nummer
NLF 2022/0837
Aflevering
28 april 2022
Judoreg
NFB4983

Naar de bovenkant van de pagina