Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die op 28 september 2020 door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021.

Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet. Het kabinet kondigde daarom aan de beperkte vermogenstoets niet per die datum in te laten gaan. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo-3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal zes maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

De datum 1 april 2021 is vastgesteld in goed overleg met de VNG, Divosa en gemeenten. Dit geeft gemeenten namelijk de ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie zorgvuldig ter hand te nemen en voorkomt dat gemeenten in de drukke decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw aanvraagtijdvak. Bovendien, zo benadrukken gemeenten, geeft dit voor een aanzienlijke periode zekerheid aan zelfstandigen. Met invoering van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 wordt een stap gezet richting het reguliere vangnet van de Participatiewet.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 oktober 2020 tot 1 april 2021
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
30 september 2020
Rolnummer
2020-0000131968
NLF-nummer
NLF 2020/2175
Aflevering
8 oktober 2020

Naar de bovenkant van de pagina