Direct naar content gaan

Samenvatting

Dga X (belanghebbende) had in 2017 een schuld in rekening courant bij zijn bv. In dat jaar is hij failliet gegaan.

De Inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat er in 2017 sprake is geweest van een bevoordeling van de dga en heeft het bedrag van de schuld als inkomen uit aanmerkelijk belang aangemerkt. Volgens hem was vanaf de aanvang van de schuld duidelijk dat X het van de bv geleende bedrag niet kon terugbetalen, waardoor dit geld de bv definitief heeft verlaten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt het standpunt van de Inspecteur. Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet de lening worden aangemerkt als een onttrekking. In dat geval moet namelijk worden aangenomen dat het bedrag van de lening op het moment van verstrekking daarvan het vermogen van de vennootschap definitief heeft verlaten. Dit wordt niet anders indien het bedrag van de lening kan worden verrekend met een toekomstige dividenduitkering.

Voorts oordeelt de Rechtbank dat de aanslag IB/PVV 2017 tijdig is opgelegd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 februari 2023
Rolnummer
21/4969
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:1132
NLF-nummer
NLF 2023/0563
Aflevering
16 maart 2023
bwbr0011353&artikel=4.6,bwbr0011353&artikel=4.6

Naar de bovenkant van de pagina