Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 21 juni 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022’ aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat btw-maatregelen die vanaf 1 juli 2022 effect beogen te sorteren op de koopkracht van huishoudens. Daarnaast dient dit voorstel ter codificatie van voor brandstofaccijnzen reeds genomen beleidsbesluiten vooruitlopend op deze wetgeving.

In een brief aan de Eerste Kamer verzoekt de staatssecretaris de Senaat om het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. De staatssecretaris hoopt zeer dat de Senaat bereid is om in de planning rekening te houden met de wenselijkheid van een volledige behandeling van het wetsvoorstel door beide Kamers van de Staten-Generaal voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022.

Voor het geval dat dit niet haalbaar blijkt, bereidt de staatssecretaris zekerheidshalve een beleidsbesluit voor om de btw-maatregel per 1 juli van kracht te laten worden. Dit zou dan indien nodig als tijdelijke juridische basis dienen totdat de wet is gepubliceerd in het Staatsblad.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
36 088
NLF-nummer
NLF 2022/1279
Aflevering
30 juni 2022

X