Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In een 81 pagina’s tellende Kamerbrief zijn de schriftelijke antwoorden opgenomen op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het eerste wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022. De resterende vragen worden op maandag 1 november 2021 tijdens het tweede wetgevingsoverleg mondeling beantwoord. De antwoorden in deze brief zijn per wetsvoorstel geclusterd. Daarnaast zijn een aantal vragen gesteld die niet direct betrekking hebben op de wetsvoorstellen die geagendeerd waren voor het wetgevingsoverleg. Deze vragen worden aan het einde van deze brief beantwoord, bij het kopje ‘Overig’. Dat geldt onder andere voor de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over het onderwerp Toeslagen en de uithuisplaatsingen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.


De antwoorden op de vragen van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en het RB (Register Belastingadviseurs) zijn opgenomen in een bijlage bij deze brief.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 oktober 2021
Rolnummer
35 927, 35 928, 35 929, 35 930, 35 931, 35 932, 35 933
NLF-nummer
NLF 2021/2109
Aflevering
4 november 2021

X