Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 19651) is een actualisering van het besluit van 13 december 2019 (2019-0000024804, NLF 2020/0106, met noot van Luijken). Bij de eerdere actualisering van dit besluit op 13 december 2019 is per abuis de opgenomen goedkeuring ten aanzien van de uitkeringsperiode van de overbruggingslijfrente beperkt tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Dit is hersteld in dit besluit. Verder is een in de praktijk bestaande onduidelijkheid over het uiterste moment waarop de uitkeringen uit een regeling voor overbruggings- of prepensioen in kunnen gaan verduidelijkt en zijn de goedkeuringen met betrekking tot VUT-regelingen komen te vervallen omdat deze hun belang hebben verloren.

Dit besluit is met ingang van 28 juli 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
28 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juli 2022
Rolnummer
2022-8234
NLF-nummer
NLF 2022/1512
Aflevering
4 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina