Direct naar content gaan

Samenvatting

Dubrovin & Tröger is een vof die een zwemschool exploiteert. In het kader van haar activiteit geeft zij lessen op verschillende niveaus aan hoofdzakelijk kinderen, om de basisvaardigheden en technieken van het zwemmen bij te brengen.

In het kader van een geding tussen de Duitse belastingdienst en Dubrovin & Tröger over de weigering van de belastingdienst om de verrichte diensten op het gebied van zwemonderwijs vrij te stellen van btw, heeft de verwijzende rechter prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart voor recht dat het begrip ‘school- of universitair onderwijs’ in de zin van artikel 132, lid 1, onderdeel i en j, Btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op het door een zwemschool gegeven zwemonderwijs.

De overige vragen behoeven geen beantwoording.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2007-2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
21 oktober 2021
Rolnummer
C‑373/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:873
Auteur(s)
Axel Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/2025
Aflevering
28 oktober 2021
Judoreg
NFB4608
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina