Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) exploiteert met zijn partner in vof-vorm een vleesvarkenshouderij in combinatie met een jongvee-opfok- en akkerbouwbedrijf. De winst van de vof is voor 95% aan X en voor 5% aan de partner toegerekend.

X en zijn partner hebben in verband met de invoering per 1 januari 2018 van het stelsel van melkveefosfaatrechten een totaal van 2.436 kilogram aan fosfaatrechten toegekend gekregen. De toekenning van het aantal melkveefosfaatrechten heeft plaatsgevonden op basis van het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 en op de peildatum 2 juli 2015. Op de peildatum 2 juli 2015 werden in totaal 182 stuks jongvee gehouden voor de opfok ten behoeve van afzet in de melkveehouderij, alsmede afzet als vleesvee.

In de jaren 2017 en 2018 is sprake geweest van een inkrimping van de melkveestapel ten opzichte van het niveau op 2 juli 2015.

X heeft in 2018 10% van de totale beschikbare fosfaatruimte benut in zijn eigen onderneming. In de loop van dat jaar heeft X alle toegekende melkveefosfaatrechten verkocht.

In de aangifte IB/PVV 2018 van X is voor een gedeelte van de boekwinst op de fosfaatrechten een HIR gevormd op grond van artikel 3.54 Wet IB 2001. De Inspecteur staat vorming van een HIR niet toe omdat in zijn visie geen sprake is van een bedrijfsmiddel.

X heeft beroep ingesteld en Rechtbank Gelderland verklaart dat gegrond.

Volgens de Rechtbank is voldoende aannemelijk dat X op 1 januari 2018 nog steeds de intentie had een melkveehouderij te exploiteren en zelfs uit te breiden. De melkveefosfaatrechten kunnen aangemerkt worden als bedrijfsmiddel en voor de boekwinst op de verkoop van deze onbenutte fosfaatrechten kan in 2018 een HIR worden gevormd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
29 juli 2022
Rolnummer
21/1830; 21/1831
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:6444
NLF-nummer
NLF 2022/2397
Aflevering
8 december 2022
bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.54

Naar de bovenkant van de pagina