Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(736)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(14)

De WOZ-waarde van de woning van X (belanghebbende), gelegen in Deurne-centrum, is per waardepeildatum 1 januari 2019 vastgesteld op € 303.000. X bepleit in deze procedure een waarde van € 265.000.


De beroepsgrond dat de Heffingsambtenaar onvoldoende rekening heeft gehouden met de gedateerde voorzieningen en de matige onderhoudstoestand van de woning slaagt niet.


De Heffingsambtenaar heeft een bijlage verstrekt waarmee inzicht wordt gegeven inzake de indexering van de drie transacties van de gebruikte vergelijkingsobjecten. Hij heeft uitvoerig toegelicht hoe op basis van een permanente marktanalyse door zijn medewerkers, waarbij de gegevens worden ingevoerd in het softwareprogramma Ortax, het indexatiepercentage wordt bepaald per woningtype per marktsegment en buurt.


Rechtbank Oost-Brabant volgt de Heffingsambtenaar in zijn standpunt dat voldoende inzicht is geboden in de gehanteerde indexering en ziet geen aanleiding hem op te dragen, zo dat al mogelijk is, alle onderbouwende verkoopgegevens te verstrekken. De Heffingsambtenaar is volgens de Rechtbank met het door hem overgelegde taxatierapport en de bijbehorende matrix in de op hem rustende bewijslast geslaagd. De voor de woning per waardepeildatum 1 januari 2019 vastgestelde waarde van € 303.000 is niet te hoog.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
19 oktober 2021
Rolnummer
20/3089
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2021:5511
NLF-nummer
NLF 2021/2151
Aflevering
11 november 2021
bwbr0007119&artikel=17

X