Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft voor 336 vanuit Duitsland geïmporteerde auto’s, waarvoor in de jaren 2014, 2015 en 2016 voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden, aan X (belanghebbende) een naheffingsaanslag BPM opgelegd ten bedrage van € 147.580. Voorts is een verzuimboete opgelegd van € 14.758.

Rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep van X deels gegrond verklaard in verband met een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Voorts heeft de Rechtbank de verzuimboete vernietigd.

X heeft (principaal) hoger beroep ingesteld, de Inspecteur incidenteel hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X per auto aannemelijk dient te maken dat het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag dat door de Rechtbank is aanvaard en dat de invloed van die schade groter is op de waardevermindering dan het percentage dat door de Rechtbank is gehanteerd.

X beroept zich er daarbij terecht op dat, anders dan de Rechtbank heeft beslist, ‘informele verrekening’ tussen de per auto berekende positieve bedragen en negatieve bedragen aan verschuldigde BPM in dit specifieke geval mogelijk is omdat de Inspecteur met zijn handelwijze dat vertrouwen heeft gewekt.

De verzuimboete heeft de Rechtbank volgens het Hof terecht vernietigd. De Rechtbank heeft X gedeeltelijk op rechtskundige gronden in het gelijk gesteld. Daarom moet in hoger beroep het ervoor worden gehouden dat zij een pleitbaar standpunt innam (HR 29 mei 2020, 18/02266, ECLI:NL:HR:2020:970, NLF 2020/1379, met noot van Werger en Barmentlo, r.o. 3.1.5).

Al met al is het principale hoger beroep (ten dele) gegrond en het incidentele hoger beroep ongegrond. Partijen hebben naar aanleiding van de tussenuitspraak van het Hof (18 oktober 2022, 21/01051 e.a., ECLI:NL:GHARL:2022:8893) eensluidend verklaard dat, uitgaande van de beslissingen van het Hof, de naheffingsaanslag dient te worden verminderd tot € 77.813.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
22 november 2022
Rolnummer
21/01051; 21/01052; 21/01053; 21/01054; 21/01055; 21/01056; 21/01057; 21/01058; 21/01059; 21/01060; 21/01061; 21/01062; 21/01063; 21/01064; 21/01065; 21/01066; 21/01067; 21/01068; 21/01069; 21/01070; 21/01071; 21/01072; 21/01073; 21/01074; 21/01075; 21/01076; 21/01077; 21/01078; 21/01079; 21/01380; 21/01081; 21/01082
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:10100
NLF-nummer
NLF 2022/2424
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina