Direct naar content gaan

Samenvatting

In het besluit van 30 maart 2018 (2018-2954, NLF 2018/0886) is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk is aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak inge­volge een oudedagsverplichting (zie artikel 12.3a Uitv.reg. LB 2001). Deze markt­rente is het rekenkundig gemiddelde van de door het Data Analytics Centre (voorheen Centrum voor Verzekeringsstatistiek) van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde U-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. In het bij dit bericht opgenomen overzicht is dit de marktrente voor de maand december.

De vanaf 1 januari 2017 geldende marktrenteper­centages worden conform artikel 12.3a Uitv.reg. LB 2001 rekenkundig afgerond op drie cijfers achter de komma.

Voor situaties waarin voor de winstbepaling de marktrente moet worden bepaald voor een tijdstip lopende het kalenderjaar is de marktrente gelijk aan het reken­kundig gemiddelde van de U-rendementen over de betreffende maand en de elf voorafgaande maanden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
16 november 2023
NLF-nummer
NLF 2023/2644
Aflevering
23 november 2023
bwbr0028236&artikel=12.3a,bwbr0028236&artikel=12.3a

Naar de bovenkant van de pagina