Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) drijft een eenmanszaak. De activiteiten zijn dienstverlening op het gebied van (ver)bouwen, advies, budgettering en coördinatie. Op 12 januari 2012 heeft X een koopovereenkomst gesloten voor een woonboerderij (hierna: de woning) voor een koopsom van € 820.000. Op 16 juni 2012 heeft X met de verkopers van de woning een huurovereenkomst gesloten voor de huur van de woning. In oktober 2016 heeft X de woning geleverd aan Y (bv) voor een bedrag van € 1.800.000.

De Inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld bij X en heeft in mei 2019 inzage gevraagd in de correspondentie tussen X en diverse (rechts)personen in het kader van de verworven woning. Omdat inzage is uitgebleven heeft de Inspecteur een informatiebeschikking gegeven.

Volgens Rechtbank Gelderland heeft de Inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de stukken waarvan inzage wordt gevraagd van belang zijn voor de belastingheffing bij X. Het beroep is toch gegrond, omdat de Inspecteur voor een tweetal gevallen niet aannemelijk heeft gemaakt dat correspondentie bestaat.

In hoger beroep is in geschil of de onderhavige informatiebeschikking, zoals aangepast door de Rechtbank, terecht aan X is opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden acht niet aannemelijk dat X in 2019 over meer stukken beschikte dan door hem zijn verstrekt aan de Inspecteur. Het Hof merkt hierbij op dat X mogelijk, door de gevraagde stukken niet meer voorhanden te hebben, de administratie- en bewaarplicht krachtens artikel 52 AWR heeft geschonden, maar dat is niet het verwijt dat aan de onderhavige informatiebeschikking ten grondslag ligt, nu daarin enkel is gewezen op de informatieverplichting zoals neergelegd in artikel 47 en 49 AWR.

De informatiebeschikking is ten onrechte gegeven en wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00806
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5908
NLF-nummer
NLF 2022/1467
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a

Naar de bovenkant van de pagina