Direct naar content gaan

Samenvatting

Een in Finland gevestigd open end beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid hield in 2008 ter belegging aandelen in Nederlands ingezeten vennootschappen. In dat jaar is aan het beleggingsfonds op die aandelen € 235.492,30 dividend uitgekeerd, waarop 15% dividendbelasting is ingehouden.
In Finland heeft het fonds deze dividendbelasting niet kunnen verrekenen omdat hij aldaar is vrijgesteld van belastingheffing.
Het beleggingsfonds heeft de inspecteur ex art. 10 van de Wet op de dividendbelasting daarop tevergeefs verzocht om hem die belasting te restitueren.
In geschil is of het vrije kapitaalverkeer ex art. 56 EG-verdrag (thans art. 63 VwEU) noopt tot teruggaaf van de dividendbelasting. Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval. Het beleggingsfonds is beoordeeld naar de juridische en feitelijke eigenschappen volgens hem niet te vergelijken met een in Nederland niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichaam. Het cassatieberoep van de Staatssecretaris tegen het andersluidende oordeel van Hof Den Bosch wordt gegrond verklaard.
Conform A-G Wattel.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2008
Instantie
HR
Datum instantie
15 november 2013
Rolnummer
12/01866
ECLI
ECLI:NL:HR:2013:1128
bwbid=bwbr0&artikel=10,bwbr0002515&artikel=10,bwbr0002515&artikel=10&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina