Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) is een vennootschap die zich bezighoudt met houthandel. De activiteiten bestaan uit het verwerken en bewerken van hout en de productie van onder meer tuinhuisjes en overkappingen. Het plaatsen van de tuinhuisjes en overkappingen werd in de jaren 2013 tot en met 2017 uitbesteed aan vier uit het buitenland afkomstige timmerlieden.

De Inspecteur heeft aan X na een controle een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd van € 310.668. Voorts is belastingrente in rekening gebracht en is een vergrijpboete opgelegd. X heeft beroep ingesteld.

In geschil is of sprake is van een dienstbetrekking tussen X en de door haar ingezette timmerlieden. Tevens is in geschil of terecht een vergrijpboete is opgelegd.

Ten aanzien van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst is alleen in geschil of aan het vereiste van een gezagsverhouding is voldaan. Dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant het geval. Alles afwegende leidt dit ertoe dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. In dat geval is niet in geschil dat X inhoudingsplichtig is. Evenmin is de hoogte van de naheffingsaanslag in geschil.

De vergrijpboete, hoewel terecht opgelegd vanwege grove schuld, wordt verminderd tot nihil vanwege de slechte financiële omstandigheden van X. Gelet op de verklaring van X ter zitting is volgens de Rechtbank geen met bestraffing na te streven doel meer gediend.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
7 april 2022
Rolnummer
19/6656
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:1794
NLF-nummer
NLF 2022/0846
Aflevering
28 april 2022

X